ENGDE

Felvétel – Oktatás

Iskolánk művészeti képzéseire az általános- és középiskolai korosztályból várjuk a jelentkezőket. A hangszertanulás sajátosságaiból fakadóan érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni a tanulást. A választás megkönnyítése érdekében minden évben nyílt napokat tartunk.

Nyílt Napok: 2020. május 11-12. – hétfő-kedd, 14-18 óráig - elmaradt

Ezeken a napokon a tanítási órák a termek befogadóképességét figyelembe véve szabadon látogathatók. Ennek segítségével megismerhetik szaktanárainkat, képet alkothatnak az órák menetéről és hangulatáról. A hangszerek tanári felügyelettel és hozzájárulással ki is próbálhatók.

A látogatásra kijelölt tantermek listáját tanáraink nevének feltüntetésével a hirdetőtábláinkon és a honlapunkon – Aktuális – tekinthetik meg.

A nyílt napokat a zeneiskolai felvételi meghallgatás követi.


Felvételi meghallgatás új növendékek részére

A hangszeres felvételi meghallgatások új időpontja:

2020. augusztus 27 (csütörtök) és augusztus 31 (hétfő), 14:00 – 17:00.

FONTOS: a felvételi meghallgatás előfeltétele, az on-line jelentkezési lap kitöltése az új növendékek részére! (iskolánkban szolfézs előképzős tanulmányt folytató növendék részére a lenti adatlap kitöltése nem vonatkozik)


ON-LINE REGISZTRÁCIÓ


A tanév végén a meghirdetett időpontban felvételi meghallgatást tartunk minden hangszerre, valamint a szolfézs előképzőre. Itt kérjük az adatfelvételi lapot – amennyiben már kitöltötték – leadni, vagy a helyszínen kitölteni, majd amennyiben már választottak hangszert, az adott szaktanárnál jelentkezni. Aki nem tudott még hangszert választani, tanárainktól kaphat segítséget és útmutatást.

Tanáraink a jelentkező gyermek hallását, ritmuskészségét és a választott hangszerhez kapcsolódó adottságait vizsgálják és értékelik. A pontszámok alapján az eredményről emailben kapnak értesítést. A zeneiskolával szeptemberben – a beiratkozást követően – kerül tanulói jogviszonyba a gyermek. A helyhiány miatt be nem került gyermekeket várólistára vesszük, és felszabaduló hely esetén azonnal értesítjük.

Szeptemberben azon érdeklődők számára, akik a tanév végén még nem tudták biztosan eldönteni, hogy szeretnének-e a zeneiskolánkban tanulni, pót-meghallgatást tartunk. A pontos időpontról a honlapunkról tájékozódhatnak: Aktuális

A felvételi meghallgatás eljárása megegyezik a fentiekkel.

Szolfézs előképzőre történő jelentkezés esetén az őszi meghallgatás nem csak a zeneiskolában, hanem az adott iskolákban (Mindszenty, Bleyer, 1. sz.ált. isk.) is zajlik. Ebben az esetben az adatfelvételi lapot kérjük, a helyszínen tanárainknak legkésőbb szeptember 10-ig leadni szíveskedjenek. Részletes információk olvashatók a honlapon, valamint az iskolák hirdetőtábláin.


Oktatás

A zenei írás-olvasás elsajátításának és a zenei készségek fejlesztésének kezdeti színtere a zenei előképző foglalkozás, melyet az általános iskola 1-2. osztályába járó diákok 1 évig tanulnak. E tantárgy oktatása csoportos óra keretében történik hetente 2 x 45 percben. Elvégzése után kezdhetik meg a diákok hangszeres tanulmányaikat.

A hangszeres oktatás minden esetben egyéni foglalkozást jelent, mely hetente 2 x 30 perces óra keretében történik. A hangszeres főtárgy 2 foglalkozását egészíti ki a kötelező tárgy 2 foglalkozása, mely az első 4 évfolyamon a szolfézs tantárgyat jelenti. Az összesen heti 4 foglalkozáson a részvétel kötelező. A 4. évfolyam végén a tanulók szolfézs tárgyból alapvizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után az 5. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van választani, hogy kötelezően választható tárgyként szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene, kórus vagy zenekari foglalkozásokon vegyenek részt. A hangszeres alapfokú tanulmányokat a 6. évfolyam végén szintén alapvizsga zárja, melynek sikeres teljesítői a továbbképző évfolyamokon tanulhatnak tovább. A hangszeres alapvizsga letételének feltétele az érvényes szolfézs alapvizsga. A zeneiskolai tanulmányokat az utolsó, IV. továbbképző évfolyam befejezése után záróvizsgával lehet megerősíteni. Bizonyos felsőfokú képzéseknél a zenei alapképzettség, főképpen pedig a középszintű záróvizsga felvételi pontokat jelenthet.Magasabb szintű hangszertudás elérésekor a kamarazenélés és az együttesekbe történő bekapcsolódás sokkal szélesebbre tárja a hangszeres zenélésben szerezhető tapasztalatok, élmények skáláját.


A szolfézs vagy hangszeres alapvizsgára, valamint a záróvizsgára az írásbeli jelentkezés a félévi Szülői értekezletet követően februárban történik. Nyomtatványok

A vizsgaszabályzatok megtekinthetők (Feltöltés alatt)

Alapvizsga szabályzat

Záróvizsga szabályzat


Visszajelentkezés a következő tanévre a zeneiskolával jogviszonyban álló diákjaink számára

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a következő tanévre a visszajelentkezési lapot (Nyomtatványok) kitöltve a növendék főtárgy-tanáránál legkésőbb a vizsgákig leadni szíveskedjenek! Köszönjük!

Kötelezően választható tantárgyak felvétele

A szolfézs alapvizsgát sikeresen letett diákok a következő tantárgyak közül választhatnak:

 • vonószenekar
 • kamarazene
 • szolfézs
 • fúvószenekar
 • kórusok
 • zeneirodalom
 • zeneelmélet

Kérjük, a visszajelentkezési lapra a szaktanárokkal való konzultáció után feltüntetni, milyen tárgyat választott a növendék. A csoportbeosztásokat a tanév végén elkészítjük és közzétesszük, ezzel is megkönnyítve az egyéb különórák beosztását ősszel.


Térítési díjak és tandíjak – 2020-21Beiratkozás:

Az újonnan felvett növendékek kiértesítése szeptember 1-én történik meg emailben.

Kérjük régi és új növendékeinket, hogy a tanév elején beiratkozási kötelezettségüknek tegyenek eleget. 

A beiratkozás  – régi és új növendékeinknek – 2020. szeptember 3 (csütörtök), 4 (péntek) és 7 (hétfő) napokon lesz, 14:00-18:00 óra között.

Helyszín: Rózsa u. 17. (II. emelet 14. terem)

A beiratkozás rendje:

 • Adategyeztetés
 • Csoportos órák felvétele a kiküldött beosztás szerint – kivétel új növendékek
 • Házirend és adatvédelmi szabályzat elfogadása
 • Nyilatkozatok kitöltése (helyben kitöltendő és aláírandó)
 • Hangszerhasználati támogatás befizetése (a Térítési- és Tandíjra vonatkozó tudnivalókat a későbbiekben küldjük meg.)
 • Hangszeres órák beosztása a főtárgy-tanárokkal egyeztetett módon.
 • Tájékoztató füzet és gyakorlási napló átvétele (400 ft)
 • Kérjük, hogy a térítési-, és tandíjra vonatkozó kedvezményre/mentességre vonatkozó kérelmüket, és a jogosultságot alátámasztó hivatalos  dokumentumokat hozzák magukkal már a beiratkozásra. (Díjkedvezmény , Díjmentesség)

Szeretettel várjuk Önöket iskolánkban!