ENGDE

Együttesek

Az együtt zenélés öröme – már a legkisebbeknél is – megsokszorozza a növendékek zenei élményét. Együtteseink rendszeresen fellépnek iskolai és városi rendezvényeken, ahol a hallgatóság is részese lesz ennek az ajándéknak. A csoportos zenélés mind az egyéni fejlődés, mind a közösségi lét tekintetében rendkívül hatékony. „Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát – de egyirányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” (Müller Péter) Olyan barátságok köttetnek itt a zeneiskola falain belül, amelyek akár egy életen át elkísérik a növendékeket.