ENGDE

JELENTKEZÉS ÚJ NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA
A 2024-2025-ös tanévben is szeretettel várjuk az új növendékek jelentkezését.
Kérjük az alábbi linken keresztül adják le jelentkezésüket. 

JELENTKEZEM

A hangszer választáshoz ajánljuk a Tanszakaink megismerését. 

A felvételi meghallgatások előfeltétele a fenti jelentkezési lap kitöltése.

Ízelítőként tekintsék meg növendékeink és tanáraink előadásában a "Zene az kell" c. darabot.


Nyílt Napok

Iskolánk művészeti képzéseire az általános- és középiskolai korosztályból várjuk a jelentkezőket. A hangszertanulás sajátosságaiból fakadóan érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni a tanulást. A választás megkönnyítése érdekében minden évben nyílt napokat tartunk.

Zeneiskolánk nyílt napjai az alábbi időpontokban látogathatók:

2024. május 6: 17:30-18:30

2024. május 7: 16:30-17:30

2024. május 8: 15:30-16:30

Mindhárom napon hangszerbemutatókat, hangszersimogatót tartunk és tájékoztatást adunk a Zeneiskola működéséről.

A nyílt napokat a zeneiskolai felvételi meghallgatás követi június folyamán.


Felvételi meghallgatás új növendékek részére

 

A felvételi meghallgatások időpontja:

2024. június 10-11-12-én (hétfő-kedd-szerda), 14:00-18:00 között lesz

FONTOS: a felvételi meghallgatás előfeltétele, az on-line jelentkezési lap (fent) kitöltése az új növendékek részére! (iskolánkban szolfézs előképzős tanulmányt folytató növendék részére a fenti adatlap kitöltése nem vonatkozik) 

A fentiekben meghirdetett időpontban felvételi meghallgatást tartunk minden hangszerre, valamint a szolfézs előképzőre. A szolfézsra minden növendék autómatikusan felvételt nyer. Aki nem tudott még hangszert választani, tanárainktól kaphat segítséget és útmutatást.

A gyermekektől egy szabadon választott népdalt vagy gyerekdalt fogunk meghallgatni. 

Tanáraink a jelentkező gyermek hallását, ritmuskészségét és a választott hangszerhez kapcsolódó adottságait vizsgálják és értékelik. A pontszámok alapján az eredményről emailben kapnak értesítést. A zeneiskolával szeptemberben – a beiratkozást követően – kerül tanulói jogviszonyba a gyermek. A helyhiány miatt be nem került gyermekeket hangszeres várólistára vesszük, és felszabaduló hely esetén azonnal értesítjük.


Oktatás

 

A zenei írás-olvasás elsajátításának és a zeneikészségek fejlesztésének kezdeti színtere a zenei előképző foglalkozás, melyet az általános iskola 1-2. osztályába járó diákok 1 évig tanulnak. E tantárgy oktatása csoportos óra keretében történik hetente 2 x 45 percben. Elvégzése után kezdhetik meg a diákok hangszeres tanulmányaikat.


A hangszeres oktatás minden esetben egyéni foglalkozást jelent, mely hetente 2 x 30 perces óra keretében történik. A hangszeres főtárgy 2 foglalkozását egészíti ki a kötelező tárgy 2 foglalkozása, mely az első 4 évfolyamon a szolfézs tantárgyat jelenti. Az összesen heti 4 foglalkozáson a részvétel kötelező. A 4. évfolyam végén a tanulók szolfézstárgyból alapvizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után az 5. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van választani, hogy kötelezően választható tárgyként szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene, kórus vagy zenekari foglalkozásokon vegyenek részt. A hangszeres alapfokú tanulmányokat a 6.évfolyam végén szintén alapvizsga zárja, melynek sikeres teljesítői atovábbképző évfolyamokon tanulhatnak tovább. A hangszeres alapvizsgaletételének feltétele az érvényes szolfézs alapvizsga. A zeneiskolai tanulmányokat az utolsó, IV. továbbképző évfolyam befejezése után záróvizsgávallehet megerősíteni. Bizonyos felsőfokú képzéseknél a zenei alapképzettség,főképpen pedig a középszintű záróvizsga felvételi pontokat jelenthet. Magasabbszintű hangszertudás elérésekor a kamarazenélés és az együttesekbe történőbekapcsolódás sokkal szélesebbre tárja a hangszeres zenélésben szerezhetőtapasztalatok, élmények skáláját.

 

A hangszeres órák kizárólag a Rózsa utcai épületben zajlanak. A szolfézs órákat telephelyeinken tartjuk meg (1. Sz. Iskola, Mindszenty Ált. Isk., Bleyer Jakab Álta. Iskola)

 

 


Csoportos órák beosztása 2024-2025 (még egyeztetés alatt)

Lista

Visszajelentkezés a következő tanévre a zeneiskolával jogviszonyban álló diákjaink számára

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a következő tanévre a növendékek visszajelentkezését az emailben megküldött linken keresztül tegyék meg a megadott határidőre! Köszönjük!

Kötelezően választható tantárgyak felvétele

A szolfézs alapvizsgát sikeresen letett diákok - a szaktanárokkal való konzultáció után - a következő tantárgyak közül választhatnak:

 • kamarazene (gitár, ütő, rézfúvós, fafúvós, vonós)
 • kórus
 • zeneirodalom
 • zeneelmélet
 • magánének*
 • második hangszer**
 • Kokas foglalkozás (Szabályzat)

A csoportbeosztásokat a tanév végén elkészítjük és közzétesszük, ezzel is megkönnyítve az egyéb különórák beosztását ősszel.

*: felvételi meghallgatással egybekötve

**: megfelelő előmenetellel egyéni esetekben engedélyezett


Beiratkozás

 

Kérjük régi és új növendékeinket, hogy a tanév elején beiratkozási kötelezettségüknek tegyenek eleget. 

A beiratkozás  – régi és új növendékeinknek – 2024. szeptember 2-3-4 (hétfő-kedd-szerda) 14:00-18:00 között.

Helyszín: Rózsa u. 17. (II. emelet 14. terem)

 

A beiratkozás rendje:

 • Adategyeztetés
 • Bizonyítvány leadása
 • Csoportos órák felvétele a kiküldött beosztás szerint – kivétel új növendékek
 • A Házirend és az Adatvédelmi szabályzat elfogadása (helyszínen aláírandó)
 • Egyéb nyilatkozatok kitöltése (helyszínen kitöltendő és aláírandó)
 • Hangszerhasználati adomány befizetése (a Térítési- és Tandíjra vonatkozó tudnivalókat a későbbiekben küldjük meg.)
 • Hangszeres órák beosztása a főtárgy-tanárokkal egyeztetett módon.
 • Tájékoztató füzet és gyakorlási napló átvétele (500 ft)
 • Kérjük, hogy a térítési-, és tandíjra vonatkozó kedvezményre/mentességre vonatkozó kérelmüket, és a jogosultságot alátámasztó hivatalos  dokumentumokat hozzák magukkal már a beiratkozásra. (Díjkedvezmény , Díjmentesség)

Szeretettel várjuk Önöket iskolánkban!


Térítési díjak és tandíjak – 2024-25

 


A szolfézs vagy hangszeres alapvizsgára, valamint a záróvizsgára az írásbeli jelentkezés a félévi Szülői értekezletet követően februárban történik. A Kérvények-re kattintva tudnak jelentkezni a vizsgákra.

 

A vizsgaszabályzatokat az alábbiakban olvashatják: 

Alapvizsga szabályzat

Záróvizsga szabályzat